Kaposiné Valtinyi Edina

Diplomás ápolóként végeztem 2001-ben a Pécsi Tudomány Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán. 2017-ben Végeztem el Sopronban a fogászati szakasszisztens képzést.

Hivatásom gyakorlása során az adott feladatra-problémára való fókuszáláson túl az empatikus hozzáállást, és a teljes emberre kiterjedő odafigyelést alapvetőnek tartom. Ezek érdekében az ismeretek és készségek folyamatos bővítése elengedhetetlen.

Az élethosszig tartó tanulás munkám szerves része, és életfilozófiám is egyben.